Nội thất sinh liên cam kết bảo hành cho mọi khách hàng mua tủ kệ sẽ được bảo hành 6 tháng.