Tủ gỗ đựng hồ sơ tài liệu văn phòng bằng gỗ công nghiệp do Công ty TNHH Nội thất Sinh Liên và một số công ty khác sản xuất.