Ghế gấp và ghế tựa của nội thất 190 - Bộ Quốc Phòng được dùng để làm ghế làm việc văn phòng, ghế hội trường, ghế phòng họp, ghế gia đình có nhiều kiểu mẫu khách tùy chọn