Danh mục sản phẩm

Bảng nỉ ghim tài liệu treo tường

Sắp xếp theo
Bảng Combo từ trắng + ghim nỉ 120x160

-15%

BCB05
1.380.000đ/chiếc 1.630.000đ

Đã bán 197

icon-cart
Bảng Combo từ trắng + ghim nỉ 120x150

-13%

BCB04
1.300.000đ/chiếc 1.500.000đ

Đã bán 176

icon-cart
Bảng Combo từ trắng ghim vải nỉ 80x120

-15%

BCB01
850.000đ/chiếc 1.000.000đ

Đã bán 154

icon-cart
Bảng Combo từ trắng ghim vải nỉ 90x120

-15%

BCB02
850.000đ/chiếc 1.000.000đ

Đã bán 277

icon-cart
Bảng Combo từ trắng + ghim nỉ 120x220

-16%

1.680.000đ/chiếc 2.000.000đ

Đã bán 119

icon-cart
Bảng Combo từ trắng + ghim nỉ 120x200

-16%

BCB07
1.520.000đ/chiếc 1.800.000đ

Đã bán 86

icon-cart
Bảng Combo từ trắng + ghim nỉ 120x180

-20%

BCB06
1.360.000đ/chiếc 1.700.000đ

Đã bán 454

icon-cart
Bảng Combo từ trắng + ghim nỉ 120x240

-16%

BCB09
1.840.000đ/chiếc 2.200.000đ

Đã bán 136

icon-cart
Bảng Combo từ trắng + ghim nỉ 100x120

-19%

BCB03
850.000đ/chiếc 1.050.000đ

Đã bán 125

icon-cart
Thương hiệu