Bảng từ xanh viết phấn có chân di động bao gồm 01 bảng từ xanh chống lóa Hàn Quốc viết đươc phấn và 01 bộ chân di động chữ T bằng sắt sơn tĩnh điện.