Bảng Flipchart chân rút-thanh trình chiếu 700x1000

by
Bảng Flipchart chân rút 700x1000mm có 2 thanh trình chiếu là bảng từ trắng, mặt bảng nhập của hãng Union Hàn Quốc không có kẻ ô. Bảng viết bút dạ hoặc bút lông và là bảng hút nam châm, bảng đính tài liệu bằng nam châm, bảng kẹp giấy tờ tài liệu, bảng phông trình chiếu trong các lớp học, hội nghị, thuyết trình...
Giá bán: 1.710.000 VND
Giá thị trường 2.137.500 VND

Bảng Flipchart chân rút-thanh trình chiếu 700x1000

Tags