Bảng Flipchart 03 chân rút, 700x1000 - Silicon

by
Bảng Flipchart 03 chân rút, 700x1000 - Silicon là bảng từ trắng, bảng viết bút dạ, bảng dùng để thuyết trình, hội họp, hội nghị, giảng dạy và đào tạo, vận chuyển thuận tiện, có thể dùng bút dạ để viết trực tiếp lên mặt bảng.
Giá bán: 1.950.000 VND
Giá thị trường 2.437.500 VND

Bảng Flipchart 03 chân rút, 700x1000 - Silicon

Bảng Flipchart 03 chân rút, 700x1000 - Silicon

Tags