Danh mục sản phẩm

Bảng cột

Bảng cột là loại bảng từ xanh hoặc trắng lên xuống theo hệ cột. Bảng thường được dùng làm bảng giáo dục hoặc bảng văn phòng cho hội trường lớn.