Dát phản gỗ giá rẻ cho phòng trọ sinh viên KT: 190x70cm

Dát phản gỗ phòng trọ làm bằng gỗ keo hoặc gỗ bạch đàn dài 190cm rộng 70cm cho 1 tấm, phản thường kê nằm dưới nền đất hoặc có chân kệ và được sử dụng cho phòng trọ sinh viên hoặc phòng ở công nhân các công trường xây dựng
Giá bán: 400.000 VND

Dát phản gỗ giá rẻ cho phòng trọ sinh viên KT: 190x70cm

-Dát phản gỗ phòng trọ làm bằng gỗ keo hoặc gỗ bạch đàn dài 190cm rộng 70cm cho 1 tấm, phản thường kê nằm dưới nền đất hoặc có chân kệ và được sử dụng cho phòng trọ sinh viên hoặc phòng ở công nhân các công trường xây dựng

 

-Giá trên là giá cho 1 tấm phản kê 190x70cm, khách có thể lấy thêm đôi kệ gỗ thêm 50.000 đồng để kê thành phản giường

-Một số hình ảnh phản gỗ giá rẻ kê trong phòng trọ

Các sản phẩm tương tự